Glosar

casă eficientă energetic = casă care, datorită modului de construcție și a materialelor utilizate, consumă semnificativ mai puține resurse pentru încălzire decât o casă convențională;

etanșeitate = proprietatea încăperii sau a clădirii de a fi perfect închisă, evitând astfel disiparea energiei și a umidității prin eventuale crăpături și goluri din pereți (cum ar fi cele din jurul cablurilor sau al țevilor);

fereastră pasivă / fereastră cu eficiență sporită = tip de fereastră cu capacitate de izolare foarte ridicată, care blochează aproape exclusiv transferul și pierderea căldurii;

termoizolare =  izolarea termică a unei clădiri sau încăperi, realizată prin instalarea unor materiale speciale, de dimensiuni relativ reduse, în straturile superioare ale pereților și în zonele de contact cu solul, care asigură diminuarea pierderilor de energie și căldură;

punte termică = zonă a unui imobil prin care se desfășoară cu ușurință transferul de căldură și care permite pierderi mari de căldură;

sistem de ventilație cu recuperare de căldură = sistem de ventilație care permite recuperarea căldurii spațiului interior, asigurând simultan împrospătarea aerului și filtrarea prafului și a alergenilor;